אינה בעתיקה

מפואר ועתיק - מול הים

בצפון יפו,
מפואר ועתיק,
מול הים,

450 מר' בנוי,
כ 200 מר' מרפסות.

הצילומים מהנכס,
אינם הדמיה!!!

מחיר : 25,000,000 ש.ח
Share by: