ד.ז 12000000

ברובע האומנים נכס נדיר 300 מר
ברובע האומנים

נכס עתיק, נדיר וקסום,
300 מר' נוף פתוח לים!!!
מרפסת 'על המים'!!!

מחיר מבוקש: 9,800,000 ש.ח

נמכר!
Share by: