יונתן ונעמי

וילה,

קו ראשון לים,

400 מר' קרקע,
שטח בנוי   200 מר',
במיקום חלומי.

נוף: רק ים!!! 

מחיר מבוקש: 20,000,000 ש.ח
Share by: