רונית קם 47

ברמת החיל קרקע לבניה 
ברח' פסטורלי ברמת החי'ל,
בית דו משפחתי,
יחידה קימת  כ 30 מר',
קרקע  225 מר'.
לבניית 3 קומות + מרתף.
באזור,  בנייה מואצת של בתים צמודי קרקע.

הורדת מחיר
מחיר מבוקש: 3,900,000 ש.ח
Share by: