בעג'מי דירת גג פסיעות מהים 5,500,000 110

בעג'מי בסמוך לחוף הרחצה דירת גג 5,500,000

בבניין בוטיק,
דירת גג דופלקס
160 מר' שטח בנוי +
135 מר' מרפסות
בסמוך לבית שגריר צרפת וחוף הרחצה.
מאוד מרווחת ומוארת!!!
מחיר מבוקש: 5,500,000 ש.ח
Share by: