על המים 70 + מרפסת 35 10,000

על המים 70 + 35 מרפסת 10,000
בצפון יפו,
נוף ים...ים...ים...
במתחם יחודי,
חלל של 70 מר'
ומרפסת 35 מר'.
מרוהטת (אפשרי ללא)
שכ"ד : 10,000 ש.ח
Share by: