רן ראובני 14

בעג'מי, עתיקה, משופצת, דו מפלסית 83 + 50
בבניין עתיק לשימור,
דירה ששופצה בסגנון  'יפואי',
איכותית וייחודית
83 מר' + 50 מר',

מאוד מוארת,
במרחק קצר מהים.

מחיר מבוקש: 3,950,000 ש.ח

Share by: